GetGrip geeft houvast

Je HEBT emoties, je BENT ze niet

Emoties horen bij het leven. Emoties geven betekenis aan omstandigheden, gebeurtenissen, interacties, persoonlijke gesteldheden en activiteiten; in positieve of negatieve zin. Emoties zijn betekenisvol en hebben een onmisbare functie voor de mens. Een emotie is een bewust signaal van het lichaam en wil gevoeld worden. “Onder” elke emotie ligt een boodschap.

Emoties toelaten, maakt je sterk

GetGrip motiveert en stimuleert mensen om even de tijd te nemen. De tijd om bij zichzelf stil te staan. Stil te staan bij dat wat men voelt, denkt en doet. GetGrip geeft middels levels richting aan dit proces door zijn methodische opbouw van verkennen, herkennen, erkennen en veranderen. Met behulp van deze methodische opbouw wordt het omgaan met emoties verbeterd; mensen leren om op een gecontroleerde en bewuste manier emoties te herkennen, begrijpen en adequaat te reguleren. Kortom, de boodschap onder de emotie of het gedrag wordt herkend en vertaald. GetGrip helpt om naar jezelf te kijken en te groeien als persoon.

Je hebt altijd een keuze …..

Mensen gaan op verschillende manieren om met gebeurtenissen uit het dagelijks leven die leuk zijn, spanning oproepen en/of stressvol zijn. Deze gebeurtenissen zijn niet te beïnvloeden, de manier waarop er met emoties omgegaan wordt wel. GetGrip helpt mensen om te oefenen met het inzetten van probleemoplossende vaardigheden die passend zijn bij de persoon, situatie en emotie. Het vergroten van deze vaardigheden helpt mensen om zelfstandig passende keuzes te maken waardoor zij meer controle en regie ervaren en sterker in het leven staan.