Hoe werkt GetGrip?

De app is bedoeld om onder professionele begeleiding gebruikt te worden in een proces waarin men aan de slag gaat met emotieregulatie.

De app kent 6 lagen waarin gewerkt wordt aan 4 hoofddoelen.
Laag 1 en laag 6 staan altijd aan. De overige lagen kunnen aan- en uitgezet worden door de professional, afhankelijk van de hulpvraag, het leerdoel en/of de mogelijkheden van de hulpvrager.

Tijdens de training ‘Werken met GetGrip’ krijgen professionals die GetGrip gaan gebruiken uitleg over de methodische opbouw in de app: de lagen, de doelen en de daarbij passende werkvormen.

Laag Omschrijving Hoofddoel
Laag 1 Verkennen & herkennen van de 4 basisemoties Vergroten emotiebewustzijn / emotiekennis
Laag 2 Verkennen en herkennen van de intensiteit van de 4 basisemoties (gradaties) Vergroten emotiebewustzijn / emotiekennis
Laag 3 Wie, wat waar en wanneer vragen Vergroten zicht op of inzicht in het gedrag
Laag 4 Inzetten van handelingsalternatieven om emoties te reguleren (verhogen of verminderen) Vergroten emotieregulatievaardigheden
Laag 5 Evalueren Transfer en borging van het geleerde
Laag 6 Contact

GetGrip en webapplicatie Quli

De app is gekoppeld aan de webapplicatie Quli: een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarin de in GetGrip ingevoerde gegevens veilig worden opgeslagen.
In deze webapplicatie kunnen de professional en de hulpvrager dagelijks, wekelijks en maandelijks de ingevoerde gegevens uitlezen in het emotieoverzicht. Door dit overzicht kan de professional de stemmingen en activiteiten van de hupvrager monitoren en hulp flexibel en op maat aanbieden. Daarnaast bestaat er voor professionals de mogelijkheid om opgeslagen data geanonimiseerd op te vragen bij Quli en te gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Naast emotieapp GetGrip ontwikkelt Emoelens ook andere materialen en producten om mee te werken binnen het thema emoties en gevoelens. Deze materialen kunnen apart ingezet worden maar ook in combinatie met GetGrip.
Lees meer op www.emoelens.nl.

Technische zaken

Veiligheid en privacy

Emotieapp GetGrip voldoet aan de privacynormen zoals gesteld door de AVG. IT-dienstverlener Ordina bouwt en onderhoudt de app. Ordina is zowel ISO 27001- als NEN 7510-gecertificeerd, wat wil zeggen dat data op adequate wijze wordt beveiligd en er een continu beleid wordt gevoerd over de beveiliging van informatie.

GetGrip werkt in een beveiligde omgeving via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van Quli. Quli is eveneens NEN 7510-gecertificeerd, wat betekent dat Quli veilig omgaat met medische en andere gegevens van gebruikers van Quli.

De gegevens van de hulpvrager worden na inlog met het Quli -account via een beveiligde verbinding (https) verstuurd en zijn alleen inzichtelijk voor de hulpvrager en de betrokken professional.

Binnen Quli heeft de hulpvrager de regie. De hulpvrager heeft bijvoorbeeld zelf altijd toegang tot zijn emotieoverzicht en bepaalt wie zijn emotieoverzicht kan inzien. Zo kan de hulpvrager het emotieoverzicht samen met elke gewenste betrokkene (ouder, verwant, begeleider, etc.) bekijken en uitlezen.

meer over hoe je GetGrip gebruikt