Aan de slag

Hulpvrager

Word je snel boos of stapel je boosheid op? Heb je moeite om je verdriet te laten zien of word je hierdoor overmand? Ben je snel angstig of denk je nooit gevoelens van angst te hebben? Vind je het moeilijk om gevoelens van blijheid te voelen of deze te laten zien, of lach je alles weg? Vind je het lastig om je emoties te herkennen? Over je emoties te praten? De juiste woorden te vinden?

Dan kan de EmotieApp GetGrip je hierbij helpen.

Professional

Heb je als professional in je werk te maken met cliënten of leerlingen die moeite hebben om op een adequate wijze eigen emoties te herkennen, uiten en reguleren? Hebben zij te weinig controle over eigen emoties en laten zij vooral naar buiten gericht, externaliserend gedrag zien? Of is er sprake van een over controle van emoties hetgeen vaak resulteert in naar binnen gericht, internaliserend gedrag?

Dan is de EmotieApp GetGrip een waardevolle hedendaagse tool, waarmee je reguliere face-to-face contacten combineert met onlinebehandeling of begeleiding. Hulpvragers kunnen hierdoor profiteren van de voordelen van reguliere behandel- en begeleidingsmethoden (onder andere vertrouwd en persoonlijk contact) èn van de voordelen van zorg op afstand (onder andere meer gemak voor de hulpvrager, mogelijkheden voor personalisatie en afstemming).