Wat is GetGrip?

De EmotieApp GetGrip is speciaal ontwikkeld om begeleiding of behandeling rondom emotieregulatie krachtiger en effectiever vorm te geven. GetGrip is beschikbaar op alle momenten van de dag en voor iedereen die met een app kan werken. GetGrip biedt ook buiten reguliere contactmomenten houvast en leermogelijkheden. Hierdoor kunnen cliënten of leerlingen naast behandel- of begeleidingsmomenten eigen emoties op een methodische wijze gaan herkennen, erkennen, uiten en reguleren.

Grip krijgen op je emoties, gevoelens en bijbehorend gedrag
is de basis van het bestaan; het zorgt ervoor dat je prettig in het leven staat

Introductietraining
werken met GetGrip

  • 15 maart 2019  locatie  in omgeving Amersfoort
  • 17 mei 2019  locatie  in omgeving Rotterdam

direct inschrijven

Zo werkt GetGrip

GetGrip is een app gekoppeld aan een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO). Zo ontstaat voor de cliënt, leerling en professional de unieke kans om buiten de reguliere face-to-face contacten verbinding te houden en samen te werken. GetGrip heeft ook de mogelijkheid om het sociale netwerk bij het proces te betrekken (ouders, familie, vrienden). Grip krijgen op je emoties doe je niet alleen, samen sta je sterker.

GetGrip zorgt voor een dagelijkse verbinding tussen de therapie, begeleiding en het leven van alle dag.

GetGrip is een hedendaagse tool die opgebouwd is in levels en aangepast kan worden aan eigen wensen. Men kan bijvoorbeeld zelf kiezen welke levels aan- en uitgezet worden, welke contactpersonen toegevoegd worden, welke foto’s en afbeeldingen in de app geüpload worden en welke stem het beste bij hen past. Kortom, werken met GetGrip is werken op maat. Mede hierdoor is GetGrip geschikt voor verschillende doelgroepen, te weten: Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Jeugdhulpverlening, Asielzoekers en Vluchtelingen, Niet Aangeboren Hersenletsel, beginnende dementie of bij begeleiding- of coaching gesprekken op scholen of binnen zelfstandige praktijken.

Lees verderDe in GetGrip ingevoerde gegevens worden veilig opgeslagen in een PGO verzorgd door Quli. In deze webapplicatie kunnen cliënt, leerling en professionals dagelijks, wekelijks en maandelijks de ingevoerde gegevens uitlezen in het emotieoverzicht. Door dit overzicht kan de professional stemmingen en activiteiten monitoren en hulp flexibel en op maat aanbieden. Opgeslagen data kan daarnaast geanonimiseerd gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Aan de slag

Hulpvrager

Word je snel boos of stapel je boosheid op? Heb je moeite om je verdriet te laten zien of word je hierdoor overmand? Ben je snel angstig of denk je nooit gevoelens van angst te hebben? Vind je het moeilijk om gevoelens van blijheid te voelen of deze te laten zien, of lach je alles weg? Vind je het lastig om je emoties te herkennen? Over je emoties te praten? De juiste woorden te vinden?

Dan kan de EmotieApp GetGrip je hierbij helpen.

Professional

Heb je als professional in je werk te maken met cliënten of leerlingen die moeite hebben om op een adequate wijze eigen emoties te herkennen, uiten en reguleren? Hebben zij te weinig controle over eigen emoties en laten zij vooral naar buiten gericht, externaliserend gedrag zien? Of is er sprake van een over controle van emoties hetgeen vaak resulteert in naar binnen gericht, internaliserend gedrag?

Dan is de EmotieApp GetGrip een waardevolle hedendaagse tool, waarmee je reguliere face-to-face contacten combineert met onlinebehandeling of begeleiding. Hulpvragers kunnen hierdoor profiteren van de voordelen van reguliere behandel- en begeleidingsmethoden (onder andere vertrouwd en persoonlijk contact) èn van de voordelen van zorg op afstand (onder andere meer gemak voor de hulpvrager, mogelijkheden voor personalisatie en afstemming).

GetGrip geeft houvast

Je HEBT emoties, je BENT ze niet

Emoties horen bij het leven. Emoties geven betekenis aan omstandigheden, gebeurtenissen, interacties, persoonlijke gesteldheden en activiteiten; in positieve of negatieve zin. Emoties zijn betekenisvol en hebben een onmisbare functie voor de mens. Een emotie is een bewust signaal van het lichaam en wil gevoeld worden. “Onder” elke emotie ligt een boodschap.

Emoties toelaten, maakt je sterk

GetGrip motiveert en stimuleert mensen om even de tijd te nemen. De tijd om bij zichzelf stil te staan. Stil te staan bij dat wat men voelt, denkt en doet. GetGrip geeft middels levels richting aan dit proces door zijn methodische opbouw van verkennen, herkennen, erkennen en veranderen. Met behulp van deze methodische opbouw wordt het omgaan met emoties verbeterd; mensen leren om op een gecontroleerde en bewuste manier emoties te herkennen, begrijpen en adequaat te reguleren. Kortom, de boodschap onder de emotie of het gedrag wordt herkend en vertaald. GetGrip helpt om naar jezelf te kijken en te groeien als persoon.

Je hebt altijd een keuze …..

Mensen gaan op verschillende manieren om met gebeurtenissen uit het dagelijks leven die leuk zijn, spanning oproepen en/of stressvol zijn. Deze gebeurtenissen zijn niet te beïnvloeden, de manier waarop er met emoties omgegaan wordt wel. GetGrip helpt mensen om te oefenen met het inzetten van probleemoplossende vaardigheden die passend zijn bij de persoon, situatie en emotie. Het vergroten van deze vaardigheden helpt mensen om zelfstandig passende keuzes te maken waardoor zij meer controle en regie ervaren en sterker in het leven staan.

Nieuws

Vaktherapeuten getraind in het werken met GetGrip

Op vrijdag 25 januari hebben 4 Vaktherapeuten (PMT, MT, DBT) met veel zin deelgenomen aan de training ‘werken met GetGrip. In onderstaande afbeelding staan de quotes beschreven, welke de deelnemers na afloop van het ochtend- en middagdeel aan de trainers van Emoelens hebben teruggegeven.  Op 15 maart 2019 staat de volgende training ‘werken met GetGrip …

emotieapp GetGrip binnen hogeschool Windesheim; docent Hannah aan het woord

Wij zijn als Hogeschool Windesheim de samenwerking aangegaan met Emoelens om de app GetGrip te integreren in het onderwijs en stages van de opleiding Psychomotorisch Therapie. We vinden het belangrijk dat de studenten kennis hebben van de ontwikkelingen op het gebied van eHealth, zodat ze later in het werkveld verschillende tools makkelijk kunnen toepassen. Vanaf …

EmotieApp GetGrip ervaringsfilm

We zijn trots op het eerste ervaringsfilm, waarbij zowel clienten met een licht verstandelijke beperking, verwanten en professionals aan het woord komen. In de toekomst gaan we ook ervaringsfilmpjes maken over de andere doelgroepen die met de EmotieApp GetGrip (gaan) werken. Immers emoties, dat is van iedereen.   Met dank aan Quli, die ten behoeve van de Quli Experience 2018 …